O SZKOLE

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA » O SZKOLE

 

 

Ogromną rolę w życiu mieszkańców Łabuniek odegrała miejscowa szkoła, utworzona jako przycerkiewna w 1891 roku, a mieściła się w wybudowanym z funduszy rządowych parterowym budynku drewnianym. Początkowo naukę prowadzili miejscowi duchowni prawosławni: ks. Grzegorz Kodliański (1891), ks. Andronik Oczkowski (1891-1892), ks. Włodzimierz Kurkiewicz (1892-1893), ks. Wiktor Kozłowski (1893-1894), ks. Wasyl Teodorowicz (1894-1896) i ks. Szymon Słonimski (1896-1897). Później uczył także psalmista Mikołaj Pejda (1897-1898), diak Mikołaj Ignatowicz (1898-1904) i psalmista Włodzimierz Nikołajuk (1904-1907). W latach 1907-1908 nauczycielem był pop Izydor Pankowski. Szkółka istniała do 1914 roku, choć od 1907 roku mieściła się już w prywatnym domu i nie otrzymywała państwowych funduszy.

Po krótkiej przerwie spowodowanej wybuchem 1 wojny światowej w 1916 roku otwarto we wsi szkołę polską, w której uczyli kolejno: Waleria Burdzyńska (1916-1919), Bronisława Wolińska (1918-1919), Stefania Sietecka (1919), Emilia Sokowyjówna (1919-1920), Stefania Zającówna (1920), Antonina Szczerbaniewicz (1920), Józefa Mninchówna (od 1920 r.), Eleonora Orliczówna (1920-1924), Wanda Kuziówna (1921-1924), Władysław Słupecki (1921 i od 1926r.), Barbara Minichówna (1924-1925), Adam Waśko (1924-1926), Maria Gorczycka (1935-1937), Barbara Zinkowa i Stefania Możdżeń. Kierowniczką szkoły w latach 1932-1935 była Józefa Paczkowska [Minichówna], w latach 1935-1939 Józef Nogal, a w latach 1940- 1942 Józef Korona. W okresie międzywojennym szkoła mieściła się w dwóch drewnianych budynkach: pierwotnym budynku szkolnym z 1891 roku oraz dawnej popówce. Początkowo była to szkoła 4-klasowa, a później 6-klasowa.

Kolejna przerwa w funkcjonowaniu szkoły nastąpiła podczas okupacji niemieckiej. Wraz z wysiedleniem ludności polskiej przez Niemców 12 grudnia 1942 roku polska szkoła została zamknięta. W tym czasie przez 1 rok istniała szkoła niemiecka. W 1944 roku otwarto polską szkołę, a zlokalizowano ją początkowo w budynku dawnej popówki, a od 1947 roku dawnym pałacu. Kierownikiem tej placówki oświatowej w latach 1944-1946 był Jan Pazdro, a uczyli także: Euzebia Witek, Szymon Łysy, Wiktor Piluś i Olga Zacharów. Od stycznia do września 1947 roku funkcję kierownika szkoły pełniła Olga Zacharów, a po niej w latach 1947-1972 Stanisław Struzik. Jego następcami na tym stanowisku byli kolejno: Czesław Garbula (1972-1985), Eugeniusz Bielecki (1985-1991) i od 1991 roku Dorota Faron.

W latach 1976-1989 obniżono stopień organizacyjny szkoły w Łabuńkach do 4-klasowej, lecz później zwiększono ponownie do 8 klas. W 1999 roku w wyniku kolejnej reformy oświaty utworzono 6-klasową szkołę podstawową oraz gimnazjum, którego dyrektorką została Dorota Turczyn. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum mieszczą się w nowoczesnym budynku piętrowym, oddanym do użytku w 1996 roku, a w 2004 roku oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną.

źródło: Banasiewicz-Szykuła E., Niedźwiedź J., Szykuła-Żygawska A., Szykuła B.: Dzieje miejscowości gminy Łabunie powiat zamojski, Wyd.: Urząd Gminy Łabunie, Łabunie 2010, s. 74.

Opracowanie: szkolnastrona.pl